Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (11)

2017. január 23.

December 1-től január végéig az Apokrif Online exkluzív extra tartalmakat közöl pár naponta 2016. téli lapszámunkhoz: a mellékletből kimaradt zombiverseket, valamint egy afféle “Így készült”-videosorozatot, mely rövid részletekben a téli szám készültének háttérmunkálataiba engedi bepillantani az olvasót.

Apokrif+Nyugat+Zombik mellékletünket egy régi, kedves hagyomány, az Apokrif farsangok felélesztésével egybekötve február 7-én este mutatjuk be a Nyitott Műhelyben.

*

Szabó Lőrinc:

Kanibál

Tépdesd csak a bőrömet, Kanibál!
Agyarodat mélyeszd csak, mélyebbre,
kortyolj langyos, félédes vérembe, mit
számítson néked, milyen emlékek ülnek
arcom mögött, harapj csak, míg én
nyögök, karmolj, tépj! Vesszen csak,
csípős nyáladdal keveredjen vizezett,
olcsó kölnim, ajkadon mint nehéz, titkos
üzenet ragadjon híg pomádém, fogad
alatt csikorogjon ujjbegyem nyomaitól
homályos képű szemüvegem, úgy legyen!
Szépség, elegancia, finom vonások,
csúfuljanak, hulljanak csak, míg elásod
őket pofazacskód jelöletlen tömegsírjába!
Harapd csak a nyakamat, Kanibál!
S mikor ütőerem már nyelved hegyén
kalimpál, sújts le, te vérivó, nemes pióca,
ki új arcot rajzolsz, mely vonásaink kihozza,
hűbben mint a régiek, vérből s nyálból, te
bármikor és bárhol őserővel, törve-zúzva,
nyirokkal festő, szilaj, büszke lény!
Mard le szeplőimet, költözz belém,
cuppogj csak kényedre-kedvedre
húsomon, te nemes szörnyeteg, kacagó
és búskomor, perzselő, hideg vér, te édes
sziszegés, szívva csókoló, oltalmazó ragály,
nyalogasd, akár sós homokot a dagály,
mint macska a tányért, üresen hagyott
szemgödröm, nézd, testem hogy zihál,
ó, Kanibál, Kanibál! Kelj föl koporsódból,
suhanj felém az éj leple alatt, s tépd le rólam
ezt az álnok, gyermeki álarcot, bájos,
lányos vonásaim már hajszolt, gyűrött
portréját! Gyere hát, s mint olcsó portékát,
mint tébolyult gazda megpimpósodott bort,
literszám, nyakald csak a vérem, korholj,
s harapj, marj belém, ó, szent élősködő
Kanibál! Kanibál, Kanibál, őrült rendszer,
tört egész és beteg ész, változtass át engem is
hüllővérű szörnnyé, ki sírjából felkel, s még
szédűl, hát palástod alatt óvj engem is a
fénytől, gyúrjuk újra együtt e sápatag
földgolyót, s mire a vér már egy cseppig
elfogyott, mikor már mind a pusztulás szélén,
megvadulva tombolunk, mire már mind
meghalunk, mikor lomha és ásatag agyunk
helyén csak oktalan hab s rángatódzás marad,
mikor már az égig ér hörgő, vad kiáltásunk,
s boltozatát beborítja rángó szánkon kilehelt,
eszünk vesztett őrületünk, mire már a kietlen
földől is csak halált ásunk, még akkor, e
balsejtelmű végórán se áruld majd, titkold ám
füledbe megsúgott, lemoshatatlan szégyenem,
mert már túl késő, hogy elejét vegyem,
arcomon örök nyomot hagy már e kaján pír,
hogy hevült elmém talán mégis összekeverte,
hogy melyik a zombi, és melyik a vámpír!

(Nyerges Gábor Ádám)

*

Előzmények:

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (1)

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (2)

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (3)

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (4)

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (5)

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (6)

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (7)

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (8)

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (9)

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (10)

*

apokrif_borito_facebookra


Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (9)

2017. január 16.

December 1-től január végéig az Apokrif Online exkluzív extra tartalmakat közöl pár naponta 2016. téli lapszámunkhoz: a mellékletből kimaradt zombiverseket, valamint egy afféle “Így készült”-videosorozatot, mely rövid részletekben a téli szám készültének háttérmunkálataiba engedi bepillantani az olvasót.

Apokrif+Nyugat+Zombik mellékletünket egy régi, kedves hagyomány, az Apokrif farsangok felélesztésével egybekötve február 7-én este mutatjuk be a Nyitott Műhelyben.

*

József Attila:

Újjászületésnapomra

Harminckét éhes szörnyeteg
ront rám, de rájuk förmedek,
holtak
voltak.

E kávéházi szegleten
csontjuk fűrészelgetem:
zombi-
combi.

Harminckét adag agy loccsan,
elmémet kérem, adj mostan
erőt
e rőt,

vérszinü sereg hullához,
mi mint a tajték hullámoz
felém.
Felén

átvágok komisz késekkel,
s öklömön közben vér serken,
vérem,
vélem.

Kivonom szablyám ellenük,
fél kézzel bánok el velük,
en garde!
Ránk várt

e megbokrosodott féltekén
mindenki, akit csak féltek én,
jövök,
s lövök!

Vad tekintetem elvakul,
költőnk már nem nyelvtant tanul,
e kéj-
nek élj!

A sors, ha fejünkre zsiványt hoz,
döntsd a zombit, ne siránkozz,
üsd még
tüstént!

Hulla úr, hát ne vedd zokon,
óvni én egész népemet fogom!
Néked
véged.

(Nyerges Gábor Ádám)

*

Előzmények:

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (1)

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (2)

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (3)

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (4)

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (5)

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (6)

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (7)

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (8)

*

apokrif_borito_facebookra


Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (7)

2017. január 9.

December 1-től január végéig az Apokrif Online exkluzív extra tartalmakat közöl pár naponta 2016. téli lapszámunkhoz: a mellékletből kimaradt zombiverseket, valamint egy afféle “Így készült”-videosorozatot, mely rövid részletekben a téli szám készültének háttérmunkálataiba engedi bepillantani az olvasót.

Apokrif+Nyugat+Zombik mellékletünket egy régi, kedves hagyomány, az Apokrif farsangok felélesztésével egybekötve február 7-én este mutatjuk be a Nyitott Műhelyben.

*

Weöres Sándor:

Élőholt

Hörr, hörr, hörr, fölhörgő,
zord zombi, ön költő?
Illetve: költő volt,
s aztán lett élőholt?

Grr, grr, grr, grimaszba
rándul a mihaszna:
– Minek néz, Sanyikám?!
Nem vagyok kanyibál!

(Nyerges Gábor Ádám)

*

Előzmények:

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (1)

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (2)

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (3)

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (4)

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (5)

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (6)

*

apokrif_borito_facebookra


Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (3)

2016. december 8.

December 1-től január végéig az Apokrif Online exkluzív extra tartalmakat közöl pár naponta 2016. téli lapszámunkhoz: a mellékletből kimaradt zombiverseket, valamint egy afféle “Így készült”-videosorozatot, mely rövid részletekben a téli szám készültének háttérmunkálataiba engedi bepillantani az olvasót.

Apokrif+Nyugat+Zombik mellékletünket egy régi, kedves hagyomány, az Apokrif farsangok felélesztésével egybekötve február 7-én este mutatjuk be a Nyitott Műhelyben.

*

Kosztolányi Dezső:

Dies irae

Érzem, ó, fázom bizony,
vagy csak e fád zomb-iszony
rázza méla csontjaim?

Számból, rongy, rút rothadás,
te jöjj, s el nem ront, ha más
fakad eztán csókjain.

Hideg, hamis, holt halom
vagyok már, s nem oltalom
e félszeg, fals dies irae…

Hajdan heves, hűlt velőm
riaszt föl most sürgetőn:
mit bóbiskol, Désiré?

(Nyerges Gábor Ádám)

*

Előzmények:

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (1)

Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (2)

*

apokrif_borito_facebookra


Apokrif+Online+Nyugat+Zombik (1)

2016. december 1.

December 1-től január végéig az Apokrif Online exkluzív extra tartalmakat közöl pár naponta 2016. téli lapszámunkhoz: a mellékletből kimaradt zombiverseket, valamint egy afféle “Így készült”-videosorozatot, mely rövid részletekben a téli szám készültének háttérmunkálataiba engedi bepillantani az olvasót.

Apokrif+Nyugat+Zombik mellékletünket egy régi, kedves hagyomány, az Apokrif farsangok felélesztésével egybekötve február 7-én este mutatjuk be a Nyitott Műhelyben.

Ady Endre:

Vér és pusztulás

A Vér és Pusztulás tengerén,
A halottak élén mentem én,
Mikor eljött a rút Feltámadás.

S mint a szél fújja a szemetet,
Én is őrizem a szemedet
S mit felém hord a test-áradás.

Élők s Holtak fia vagyok én,
Mozgó tetem, száradó gyökér.
Rángok, hörgök, mint fél-holt hazám.

Bukdácsolva, daccal karmolva
Megtagadlak, kimúlt, halmokba
Szabdalt Élet, bús, magyar Aszály.

De síromból jövet, az Éj alatt,
Hiába döngetek kaput, falat,
Csak leszólnak uracskák, “kuss legyen”.

Hiába kísértesz hófehéren
Szellem-hazám, én már jól felérem
a kilincset, s mondom titkos Nevem.

Elvadult tájon gázolok holtan,
Zihálva hörgök, nem is loholtam –
Más a sírból tán nem kel föl,
De én a Halál rokona vagyok.

Vörös jeleim a Hadak Útján,
Ösvényt haraptam, ne haragudj rám,
Világ! Élő, holt lelkemből
Népem, e hulla nyavalyog.

(Nyerges Gábor Ádám)

*

apokrif_borito_facebookra


Folyóirat-finanszírozás (Nyerges Gábor Ádám nyilatkozata a Kulter.hu cikke kapcsán)

2016. április 30.

Az idei évi folyóirat-finanszírozási kérdésekkel kapcsolatban a Kulter.hu-n tegnap megjelent cikkre szerkesztőségünk nevében főszerkesztőnk, Nyerges Gábor Ádám reagál. A nyilatkozat alább olvasható:

 

Köszönettel a (részben) jogos aggodalomért, egyszersmind együttérezve a nálunk még nehezebb helyzetben lévő szerkesztőségekkel, szeretnénk (részben) megnyugtatni olvasóinkat: lapunk anyagi helyzete (legalábbis erre a naptári évre), amennyiben továbbra is számíthatunk az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzatának (indulásunk óta) életmentőnek bizonyuló támogatására, bár korántsem üdvös, annyira legalább stabil, hogy egyelőre nem látszik fenyegetettnek az idei évfolyamunkból hátralévő három lapszámunk megjelentetése. Az NKA pályázatunkat formai okokból utasította el, így bízunk benne, hogy a pályázás során vétett hibákat korrigálva reménykedhetünk (a Prae-lapcsalád másik két tagjához hasonlóan) a méltányos újra elbírálásban. Lapunk jövője a legtöbb folyóiratéhoz hasonlóan bizonytalan, amennyiben fél-egy évnél távolabbra természetesen mi sem látunk el, viszont a megszűnés szélére sodródott, vagy akár a tényleges megszűnésre kényszerülő folyóiratokhoz képest jóval szerencsésebb helyzetben vagyunk, így megköszönve olvasóink és kollégáink figyelmét és aggodalmát, az egyelőre valamivel szerencsésebbek közé tartozva méltatlan volna elterelnünk nehéz helyzetben lévő társaink (mint akár testvérlapjaink is, a Prae vagy a Prae.hu) felől az olvasói figyelmet.

 

Nyerges Gábor Ádám

 


Évjárat (7) – Az ünnep megoldóképlete

2016. január 18.

2015 végével ismét megkértük lapunk állandó szerzőit, hogy – teljes formai-tartalmi szabadsággal élve – a lehető legszubjektívabban nyilatkozzanak elmúlt és leendő évükről, mi volt számukra idén a legfontosabb, mire számítanak, mit remélnek a következő évtől. 2010-ben indult, nagy sikerű sorozatunkat újabb szövegekkel folytatjuk tehát. A beérkezett írásokat folyamatosan közzétesszük az Évjárat rovat keretében, az Apokrif Online felületén.

Nyerges Gábor Ádám írását közöljük.

Olvass tovább »