Test általi művelődés, hangjegy általi művelődés, hálózat általi művelődés – hogyan tudunk zenét megosztani? (tanulmány, fordítás)

2016. október 3.

Michael Funk Leibbilden, Notenbilden, Onlinebilden – Wie wissen wir Musik zu teilen? című szövegének fordítása

„Hermeneutikai episztemológia”

A „hermeneutikai episztemológia” egy önismeret-filozófiai koncepció, ami nem korlátozódik a propozíciós tudás csupán fogalmi alapú formaelemzéséhez. Mind a három „tudásformát” figyelembe vesszük. Ezzel a „teoretikus tudásforma” analitikusan leírható. Az implicit „testi tudás” azonban nyelviség előtti, ami miatt interpretáló erővel bír. A görög mitológia isteni hírnökéhez, Hermészhez fűződik a hermeneutikának az elnevezése. Ahogy Hermész fényt visz útmutatásaival az istenek világába, úgy teszi ezt a „hermeneutikai episztemológia” a „testi tudás” nyelvileg feltáratlan területein. Tehát a néma ismeret és a tudás filozófiailag reflektált nyelvi moderálásáról van szó. Ehhez a filozófiának a testi gesztusokról pontos leírásokat kell adnia. Ez inkább interpretáció, mint analízis. Hogy ez az európai filozófiatörténetben, hogyan is néz ki, azt a következő fejezetben fogom kifejteni. A „hermeneutikai episztemológia” nem az analitikus ismeretelmélet ellentéte, mindkét módszer ugyanis konstruktívan hat egymásra. Mindhárom „tudásforma” figyelembevétele mellett különböző „episztemikus horizontok” vizsgálatára is szükség van, amik világszerte és történetileg is különféleképpen körvonalazzák a „tudás átadásának kultúráit”. Még erre is kitér az „analitikus ismeretelmélettel” kapcsolatban a „hermeneutikai episztemológia”, anélkül, hogy ezeket a fenti szempontokat ne venné figyelembe. Ahogy azt korábban kifejtettem, minden egyes „tudásforma” minden egyes emlékformával szoros kapcsolatban áll. Filozófiai nyelven: a „bánni-tudás” a „bánni-tudással” kapcsolatban emberi sajátosság, a metareprezentatív fenoménra való lehetőség, a saját cselekvésre, úgy, mint a saját emlékezésre való aktív figyelem. Emberekként ezek alapján egy konkrét, kulturálisan meghatározott világba növünk bele, amiben tanulással jutunk előre, ami során, kreatív módon lehetőségeket teremtünk. Egy „episztemikus horizonton” belül tanuljuk meg, hogyan bánjunk a környezetünkkel, saját magunkkal és más emberekkel.

Olvass tovább »


Test általi művelődés, hangjegy általi művelődés, hálózat általi művelődés – hogyan tudunk zenét megosztani? (tanulmány, fordítás)

2016. október 2.

Michael Funk Leibbilden, Notenbilden, Onlinebilden – Wie wissen wir Musik zu teilen? című szövegének fordítása

Összefoglalás

Nincs tudás, annak megosztása nélkül. Először is különbséget kell tudnunk tenni, hogy „testi tudásról” beszélünk, vagy „teoretikus tudásról”. A „testi tudást” már hallás útján és a szavakat nem igénylő gesztusokon keresztül is közvetítjük. Ebben az esetben a zenéről mint testbeszédről van szó (test általi művelődés). A „teoretikus tudás” alapvető tulajdonságát másképp közelíthetjük meg, mégpedig a jelbeszéden keresztül. Ez a zenén belül a harmóniatan vagy hangjegy szemantika tudásának átadását jelenti, tehát mindazt, amit szavakkal egyértelműen ki tudunk fejezni (hangjegy általi művelődés).

Olvass tovább »