Szerzőket keres az Apokrif Online színházrovata!

2018. július 31.

A tízéves Apokrif Irodalmi Folyóirat online kiadása fiatal, pályakezdő színházkritikusokat keres.

Amit kínálunk:

 • publikációs lehetőség — hosszú távra is
 • ingyen (vagy kedvezményes) belépőjegy az adott előadásra
 • szakszerű korrektúra
 • fejlődési lehetőség

Ha szeretnél az Apokrif Online kritikusa lenni, írj egy e-mailt szerkesztőinknek!

Köszönettel:

Murzsa Tímea, főszerkesztő
Nagy Éva,  a színházrovat szerkesztője
B. Kiss Mátyás,szerkesztő


Konferencia a tízéves Apokrif folyóiratról (felhívás)

2017. június 26.

Konferencia a tízéves Apokrif folyóiratról

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2017. november 24.

Nyerges Gábor Ádám és Török Sándor Mátyás egyetemi hallgatók, illetve Fráter Zoltán egyetemi docens alapították az Apokrif irodalmi folyóiratot 2007-ben. Az idei évben tizedik évfolyamába lépett az ELTE Bölcsészettudományi Karán indult, azóta saját könyvsorozattal is bíró, 2012 óta országos terjesztésű orgánummá vált folyóirat, melynek 2011-től a Palimpszeszt Kulturális Alapítvány a felelős kiadója.

A folyóirat fennállásának jubileuma alkalmából az ELTE BTK hallgatói, az Apokrif irodalmi folyóirat, a Doktoranduszok Országos Szövetségének Irodalomtudományi Osztálya, valamint az ELTE Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat egésznapos konferenciát szervez 2017. november 24-én az ELTE Bölcsészettudományi Karán, melynek célja a folyóirat eddigi tízéves teljesítményének, kulturális hatásának, eredményeinek összegzése, körüljárása, értékelése.

A konferencia szekcióiba az alábbi témákkal lehetséges jelentkezni:

 • az Apokrif története és hatása a kortárs fiatal magyar irodalomra, az irodalmi tradícióba való bekapcsolódása;
 • az egyetemi kultúraszervezés és az Apokrif szerepe napjaink irodalmában;
 • az Apokrif elhelyezése a kortárs könyvkiadó- és folyóiratstruktúrában, műhelyként kapcsolata a társművészetekkel;
 • fontosabb, rendszeres szerzői, a fiatal költőkre jellemző irodalmi tendenciák, retorikai konvenciók és irodalmi hagyományok a kortárs irodalomban;
 • innovációs tevékenység az irodalomban: az Apokrif helyzete más egyetemi lapok működésének tükrében, on-, illetve offline jelenlét a sajtóban.

A konferenciára való jelentkezés az ELTE intézményén kívül más egyetemek hallgatói számára is nyitott, BA-, MA- és doktori hallgatók számára egyaránt. Olyan előadásokat várunk, amelyek eddig nem publikált eredményeket tartalmaznak. Előnyben részesítünk a fenti témakiírásokba tartozó előadásokat, de indokolt esetben örömmel fogadunk további témajavaslatokat is. A jelentkezés legfontosabb kritériuma, hogy a vizsgált tárgykör kapcsolatban legyen az ELTE egyetemi kultúraszervezésével, az Apokrif irodalmi folyóirattal, a fiatal kortárs irodalommal.

A konferencia helyszíne: ELTE BTK Kari Tanácsterem
A konferencia időpontja: 2017. november 24.
Az előadások hossza maximum 20 perc, melyet 10 perc tudományos vita követ.

A jelentkezéshez egy minimum 1500, legfeljebb 3000 leütés terjedelmű absztrakt szükséges, melynek leadási határideje 2017. szeptember 24. A szinopszisokat az apokrifkonferencia@gmail.com emailcímre várjuk.

A beérkezett absztraktok elbírálását és a jelentkezők kiértesítését a szervezők a leadástól számított egy hónapon belül vállalják.

A konferencián való részvételért nem kell fizetni. Szállásigény esetén igyekszünk ELTE kollégiumi elszállásolást biztosítani egy éjszakára.

Kérdés esetén állunk rendelkezésükre. Jelentkezésüket várva szívélyes üdvözlettel a szervezők:

A Szervezők

 

 


Eörsi 10 (pályázati felhívás)

2015. augusztus 9.

Az Eörsi 10 rendezvénysorozat szervezői arra bátorítják a fiatal szerzőket, lehetőleg olyanokat, akik még nem voltak tíz évesek a rendszerváltás hajnalán, hogy vegyenek részt – Eörsi szellemében, ha tetszik: modorában – az elmúlt tíz év fordulópontjairól írt publicisztikáikkal a pályázaton. Beküldési határidő: 2015. szeptember 15.

Olvass tovább »


Aranyvackor pályázati kiírás és Író-illusztrátor börze a Pagonyban

2015. május 24.

A Pozsonyi Pagony Kiadó szervezésében újraindul az Aranyvackor gyerekkönyves pályázat. A kiírók nagy szeretettel várják minden író és illusztrátor közös munkáját a RÁZÓS ÜGYEK témájára.

Amit várnak:
3-5 oldalpárnyi szöveg és kép együttese könyvterv formájában, nagy felbontású PDF-formátumban és a teljes szöveg PDF-formátumban.

Jelentkezés (regisztrációval!):
aranyvackor.pagony.hu

Nevezési díj:
7000 Ft

Számlaszám: Pozsonyi Pagony Kft., Budapest Bank, 10102237-02877800-03004009

A közleményben a regisztrált nevét kell feltüntetni, hogy a pályázatot a befizetéssel össze tudjuk kapcsolni!

Leadási határidő:
JÚNIUS 30,

Eredményhirdetés
SZEPTEMBER végén

Zsűri: Berg Judit író, Kovács Eszter könyvkiadó, Lovász Andrea irodalmár, Paulovkin Boglárka illusztrátor, Révész Emese művészettörténész, Urfi Péter kulturális újságíró.

Díjak:

1. helyezett páros: 150 000 Ft
2. helyezettek: 100 000 Ft
3. helyezettek: 50 000 Ft

valamint kiadói különdíjak!

(Aranyvackor a facebook-on)
*
íróbörze pagony
Ha szeretnél részt venni az Aranyvackor pályázaton, de
– még nem találták a szuper rajzaidhoz szöveget,
– még nem találtál a szuper szövegedhez elhivatott rajzolót,
– nem tudtál írni, rajzolni még, mert nincs társad, de nagyon szeretnél
Akkor gyere a Bartók Béla úti Pagonyba június elsején fél hatra, ahol Both Gabi és Rácz Nóra megmutatja, hogy hogyan működik együtt rajz és szöveg, író és illusztrátor, te pedig megmutathatod a képeidet, szövegrészletet, ismerkedhetsz!

HA író vagy, hozz kinyomtatva egy jellegzetes saját szöveget, ha illusztrátor, hozz képeket mutogatni!
(a program facebook-eseménye)

A Fiatal Írók Szövetsége alkotói pályázata (felhívás)

2015. május 18.

fisz logo kicsiA Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) alkotói pályázatot hirdet vers és próza kategóriában. A pályázatra 35. életévüket be nem töltött alkotók jelentkezhetnek. Műfaji megkötés nincs. A pályázatra a FISZ kötettel még nem rendelkező szerzők kéziratait is várja.

Pályázni levélben elküldött kötetnyi terjedelmű (próza esetén minimum 160.000, maximum 400.000, vers esetén minimum 25.000 leütésnyi) kézirattal lehet. A pályázati munkákat kizárólag postai úton fogadjuk a FISZ címén: 1401 Budapest, Városligeti fasor 1. pf. 164.. A kézirat mellett a szerző elérhetőségeit (postacím, emailcím, telefonszám) is tartalmazó önéletrajza és a nevezési díj befizetését igazoló csekk másolata is szükséges. A pályázatot digitálisan formában is kérjük elküldeni a postai küldeményhez mellékelt adathordozón, vagy a fiszalkotoipalyazat2015@gmail.com emailcímre.

Nevezési díj: 3000 Ft/pályázat, melyet postai utalványon vagy banki átutalással a FISZ számlaszámára kell átutalni (Budapest Bank 10102086-33859500-00000007). Átutalásnál a közlemény rovatban mindenképp fel kell tüntetni a pályázó lakcímét, és azt, hogy „nevezési díj”.

A pályázatok postára adásának és a nevezési díj befizetésének határideje: 2015. június 15.

A beérkező pályaműveket a FISZ sorozatszerkesztői és meghívott bírálók közösen bírálják el. A bíráló bizottság meghívott tagjai: Fráter Zoltán, k. kabai lóránt, Nyerges Gábor Ádám és Urfi Péter.

Az eredményhirdetésre a FISZ éves szakmai- és alkotótáborában kerül sor Visegrádon, 2015 júliusában. A legjobb kéziratok szerzői meghívást nyernek az eredményhirdetést követő, komoly szakmai közönség előtt lezajló felolvasóestre, valamint válogatást kapnak a FISZ eddig megjelent könyveiből. Amennyiben megfelelő színvonalú kéziratok érkeznek be, a FISZ a nevezési díjakból befolyt összeget a legjobb helyezést elérő kötetek megjelentetésére kívánja felhasználni.

A FISZ fenntartja a jogot arra, hogy – minőségi okokból – egyes díjakat nem oszt ki. A szervezők kéziratot nem őriznek meg és nem küldenek vissza, kivéve, ha a pályázó felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot mellékel. Amennyiben a pályázó valótlan személyes adatokkal (álnéven pályázni természetesen megengedett), vagy nem saját kézirattal pályázik, az a pályázatból történő azonnali kizárását vonja maga után.


Az Apokrif Online tanulmányokat vár (felhívás)

2015. január 13.

Az Apokrif Online tanulmányrovatába várunk irodalmi, művészeti, filozófiai és esztétikai tárgyú írásokat. Terjedelmi megkötés nincsen, ellenben elvárjuk, hogy a beküldött munkák a szakmai követelményeknek megfeleljenek (különös tekintettel a hivatkozásokra, amik terén mi az ItK rendszerét preferáljuk).

A szövegeket a tanulmany.apokrif@outlook.com címre várjuk, lehetőség szerint Word fájlként!


Pályázat az Apokrif új emblémájának tervezésére (felhívás)

2015. január 6.

Felhívás grafikusokhoz, tipográfusokhoz és képzőművészekhez

 

Az Apokrif irodalmi folyóirat

pályázatot hirdet az új emblémája tervezésére

 

Megújul az Apokrif irodalmi folyóirat arculata és honlapja. Az új külsővel ahhoz a fokozatos fejlődéshez, esztétikai érlelődéshez szeretnénk igazodni, amely nyomtatott és világhálón megjelenő periodikánk szépirodalmi és kritikai rovatait jellemezte az első hét évfolyam során.

Pályázni a folyóiratunk címét is magába foglaló új embléma tervével lehet, amely a lap központi képi motívumaként, többek között borító- és honlapfejléceként is fog szolgálni. Az új embléma elkészítésére kérjük a grafikusokat, tipográfusokat, képzőművészeket, kiknek a figyelmébe ajánljuk, hogy a pályázatunkra letisztult és egységes megjelenésű, de izgalmas terveket várunk! A pályázási lehetőség mindenki előtt nyitott, a kiírás feltételei, hogy a tervkészítők

 • vagy egyesítsék az emblémát a lap címével;
 •  vagy szerkesszék bele a címbe az emblémát;
 •  vagy válasszanak olyan markáns tipográfiát a címhez, amely így önmagában is használható lesz emblémaként.
 •  A színes emblématervekkel szemben elvárás, hogy jól mutassanak fekete-fehér változatban is.
 • A pályamunkákat 300 dpi felbontásban, jpg és pdf formátumban is kérjük.
 •  Ugyanaz a pályázó több tervet, tervvariánst is készíthet.

A pályadíj: A nyertes pályaművet 50 ezer forintos tiszteletdíjjal jutalmazzuk, az alkotójával hosszabb távon is együtt szeretnénk működni.

Az emblématerveket 2015. március 1-jéig várjuk a veresskakas@gmail.com címre.

Az Apokrif szerkesztősége