Konferencia a tízéves Apokrif folyóiratról (felhívás)

2017. június 26.

Konferencia a tízéves Apokrif folyóiratról

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2017. november 24.

Nyerges Gábor Ádám és Török Sándor Mátyás egyetemi hallgatók, illetve Fráter Zoltán egyetemi docens alapították az Apokrif irodalmi folyóiratot 2007-ben. Az idei évben tizedik évfolyamába lépett az ELTE Bölcsészettudományi Karán indult, azóta saját könyvsorozattal is bíró, 2012 óta országos terjesztésű orgánummá vált folyóirat, melynek 2011-től a Palimpszeszt Kulturális Alapítvány a felelős kiadója.

A folyóirat fennállásának jubileuma alkalmából az ELTE BTK hallgatói, az Apokrif irodalmi folyóirat, a Doktoranduszok Országos Szövetségének Irodalomtudományi Osztálya, valamint az ELTE Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat egésznapos konferenciát szervez 2017. november 24-én az ELTE Bölcsészettudományi Karán, melynek célja a folyóirat eddigi tízéves teljesítményének, kulturális hatásának, eredményeinek összegzése, körüljárása, értékelése.

A konferencia szekcióiba az alábbi témákkal lehetséges jelentkezni:

  • az Apokrif története és hatása a kortárs fiatal magyar irodalomra, az irodalmi tradícióba való bekapcsolódása;
  • az egyetemi kultúraszervezés és az Apokrif szerepe napjaink irodalmában;
  • az Apokrif elhelyezése a kortárs könyvkiadó- és folyóiratstruktúrában, műhelyként kapcsolata a társművészetekkel;
  • fontosabb, rendszeres szerzői, a fiatal költőkre jellemző irodalmi tendenciák, retorikai konvenciók és irodalmi hagyományok a kortárs irodalomban;
  • innovációs tevékenység az irodalomban: az Apokrif helyzete más egyetemi lapok működésének tükrében, on-, illetve offline jelenlét a sajtóban.

A konferenciára való jelentkezés az ELTE intézményén kívül más egyetemek hallgatói számára is nyitott, BA-, MA- és doktori hallgatók számára egyaránt. Olyan előadásokat várunk, amelyek eddig nem publikált eredményeket tartalmaznak. Előnyben részesítünk a fenti témakiírásokba tartozó előadásokat, de indokolt esetben örömmel fogadunk további témajavaslatokat is. A jelentkezés legfontosabb kritériuma, hogy a vizsgált tárgykör kapcsolatban legyen az ELTE egyetemi kultúraszervezésével, az Apokrif irodalmi folyóirattal, a fiatal kortárs irodalommal.

A konferencia helyszíne: ELTE BTK Kari Tanácsterem
A konferencia időpontja: 2017. november 24.
Az előadások hossza maximum 20 perc, melyet 10 perc tudományos vita követ.

A jelentkezéshez egy minimum 1500, legfeljebb 3000 leütés terjedelmű absztrakt szükséges, melynek leadási határideje 2017. szeptember 17. A szinopszisokat az apokrifkonferencia@gmail.com emailcímre várjuk.

A beérkezett absztraktok elbírálását és a jelentkezők kiértesítését a szervezők a leadástól számított egy hónapon belül vállalják.

A konferencián való részvételért nem kell fizetni. Szállásigény esetén igyekszünk ELTE kollégiumi elszállásolást biztosítani egy éjszakára.

Kérdés esetén állunk rendelkezésükre. Jelentkezésüket várva szívélyes üdvözlettel a szervezők:

A Szervezők

 

 


Előzetes: Apokrif – 2017/2.

2017. június 7.

A nyár első napjaival együtt érkezik meg az Apokrif nyári száma is, melynek összeállításában ezúttal (Nyerges Gábor Ádámot helyettesítve) vendégszerkesztőként működött közre a versrovat élén rendszeres szerzőnk, munkatársunk, Bödecs László. Idei második lapszámunk líraszekciójában Bánkövi Dorottya és Bereti Gábor művei, valamint Izsó Zita öt verse olvasható. Prózarovatunk Csabai Máté, Márton László, Molnár Álmos és Toroczkay András írásait adja közre. Kritikát közlünk Milbacher Róbert és Tolnai Ottó legutóbbi köteteiről, valamint az Apokrif Könyvek sorozat az idei Ünnepi Könyvhétre megjelenő két új könyvéről: Csillik Kristóf Hüllők időszaka és Mizsur Dániel Karc című versesköteteiről. Aktuális számunk képanyagát Kazi Roland munkáiból állítottuk össze.

 

Tartalom:

Izsó Zita: Csendélet, Végződések, Az első hazugság, Szoborarc, A legöregebb rokon (versek)

Márton László: Szamár a lóistállóban (részlet egy készülő regényből)

Bánkövi Dorottya: Félig, Blokk, Rianás (versek)

Toroczkay András: Zsola (novella)

Molnár Álmos: Legyek (novella)

Bereti Gábor: Ezt a tapintást, Hiába fordítod meg, Anyád s apád már rég (versek)

Csabai Máté: Vas (novella)

*

Látószög:

Mizsur Dániel: Lélek lakta test: örvény és felszín (Csabai Máté prózai munkáiról)

veress dani: A feneketlen tarisznya (Kazi Roland műveiről)

*

Látótávolság:

B. Kiss Mátyás: Zsilettfüggöny (Tolnai Ottó: Nem könnyű)

Urbán Csilla: Csont és pletyka temeti be a traumákat (Milbacher Róbert: Szűz Mária jegyese)

Murzsa Tímea: Milyen a levegőtlen biztonság? (Mizsur Dániel: Karc)

Szendi Nóra: „Huszonkét éve rág a féreg” (Csillik Kristóf: Hüllők időszaka)


2017. július 1-től ismét Apokrif Könyvek-pályázat!

2017. június 1.

Apokrif Könyvek 2017 – pályázati kiírás

Az Apokrif irodalmi folyóirat és a Fiatal Írók Szövetsége pályázatot ír ki kortárs szépirodalmi és művészeti tárgyú könyvek megjelentetésére.

apokrif könyvek logoA pályázatban résztvevők köre: pályázni jogosult minden olyan szerző, aki a pályázat kiírásától számított elmúlt két évben legalább három alkalommal publikált (a még nem megjelent, de a szerkesztőség által megjelentetésre elfogadott szövegek is teljes értékű publikációnak minősülnek) az Apokrif nyomtatott és/vagy online (értsd: Apokrif Online és Feketemosó blog) felületein (ugyancsak a pályázat érvényességének feltétele, hogy e minimum három megjelenésből legalább egynek az Apokrif nyomtatott változatában kell lennie). A pályázat elbírálásában előnyt élveznek (de nem kizárólagosan) a kötettel még nem rendelkező szerzők.

A pályázat határideje: a 2017-es pályázat július első napjától augusztus utolsó napjáig tart, az ezen időintervallum előtt, illetve után beadott pályamunkák érvénytelennek számítanak. A pályázat eredményhirdetésének várható ideje: 2017 ősze. (A pályázat kiírói a fent megnevezett dátumokhoz képest az esetleges változtatások jogát fenntartják.)

A pályázás feltételei: a fenti kritériumoknak megfelelő összes pályázó köteles rövid szakmai életrajzot mellékelni kötete kézirata mellé. A kéziratból a szerző által tervezett minimális terjedelemhez képest legalább a szöveg 75%-ának késznek kell lennie. (Tehát pl. egy minimum 100 oldalasra tervezett kéziratból minimum 75 oldalnyi szöveg megléte szükségeltetik a pályamunka érvényességéhez.) Amennyiben a pályázó nem kész kötettervvel pályázik, úgy pályázatához rövid megvalósítási tervet köteles mellékelni, melyben ismerteti a kézirat még hiányzó részeit, valamint a tervezett, kész kötet koncepcióját. A pályázat benyújtásának módja: e-mail üzenet az apokrif.konyvek.palyazat@gmail.com címre, csatolva a kéziratot, a pályázó szakmai önéletrajzát és (amennyiben szükséges), a kézirat hiányzó részére vonatkozó megvalósítási tervét.

A pályamunka formai követelményei: a benyújtott kézirat lehet bármilyen terjedelmű. Formája: “.doc” kiterjesztésű dokumentum, 12-es, Times New Roman betűtípussal, versek esetében egyes, prózai műveknél másfeles sorközzel.

A pályázat menete, elbírálása: a pályázat elbírálása két körben zajlik le. Először az Apokrif szerkesztői bírálják el a beérkezett kéziratokat, majd a Fiatal Írók Szövetsége vezetőségének könyvkiadásért felelős tagjával  együtt hozzák meg a végleges döntést. A pályázók ezt követően e-mailben értesülnek az eredményről. A pályázat kiírói fenntartják annak lehetőségét, hogy adott évben nem hirdetnek győztest a pályázaton. A győztes pályamunkákból készülő kötetekkel kapcsolatos szerkesztői feladatokat az Apokrif szerkesztőbizottságának valamely tagja látja el.
Az Apokrif Könyvek pályázat eddigi győztesei és kézirataik:
2014: Bödecs László (Semmi zsoltár), Juhász Tibor (Ez nem az a környék), Szendi Nóra (Zárványok)
2015: Stolcz Ádám (Becsapódás)
2016: Csillik Kristóf (Hüllők időszaka), Mizsur Dániel (Karc), Németh Gábor Dávid (Voyeur*)

* a még megjelenés előtt álló kézirat munkacíme


Gál Soma a Babits Mihály Műfordítói Ösztöndíj 2017-es díjazottjai között

2017. március 17.

Örömmel és büszkeséggel adjuk hírül, hogy szerzőnk és szerkesztőnk, Gál Soma is elnyerte a 2017-es Babits Mihály Műfordítói Ösztöndíjat. Az 1992-es születésű Gál Soma 2012-ben, szerkesztőségi asszisztensként csatlakozott az Apokrif munkatársai köréhez. 2015-től fogva két éven át vezette lapunk próza-, majd az idén induló évfolyamtól fogva műfordítás-rovatát. 2016-tól a Fiatal Írók Szövetségének elsőkötetesek műveit megjelentető könyvsorozatának egyik szerkesztője. Első novelláskötete 2016-ban, Sármesék címmel jelent meg a FISz gondozásában. Próza mellett verseket is ír. Műfordítóként elsősorban portugál nyelvből fordít, a Babits-ösztöndíjat José Luís Peixoto Jegyzetfiók című verseskötetének lefordítására kapta. (Gál egyik Peixoto-fordítása, a Szoba című versé, az Apokrif hamarosan megjelenő, 2017. tavaszi számában lesz elolvasható.)

dsc00921jpg_26612821631_o.jpg

Teljes szerkesztőségünk nevében lelkesen gratulálunk.


Tizedik évfolyamába lép az Apokrif (Előzetes: Apokrif 2017/1.)

2017. március 13.

Idén tavasszal megjelenő, 2017. évi első számával tizedik évfolyamába lép az Apokrif. Ennek alkalmából folyóiratunk tematikus, ünnepi lapszámmal jelentkezik, melyben olyan szerzőinktől kért írásokat adunk közre, akik lapunkban indulása óta, akár egy-egy hosszabb időszakban, akár mindvégig nálunk publikáló, nem egyszer e hasábokon is indult, rendszeres alkotóink voltak. Ünnepi számunk képrovata is exkluzív, reprezentatív válogatás eredményeképp jött létre, korábbi számaink legemlékezetesebb képanyagait szolgáltató képzőművészeket kértünk föl, hogy egy-egy művükkel járuljanak hozzá jubileumi gyűjteményünkhöz. Friss számunk e kivételes alkalomból a szokásosnál nagyobb, extra terjedelemben, kizárólag szépirodalmi publikációkat tartalmazva jelenik meg.

A szerkesztőség több-kevesebb apró meglepetése mellett az alábbi szerzők írásait közöljük: a versrovatban Bognár Péter, Bödecs László, Csillik Kristóf, Evellei Kata, Fehér Renátó, Halmi Tibor, Hyross Ferenc, Kerber Balázs, Mizsur Dániel, Nagy Hajnal Csilla, Németh Gábor Dávid, Nyerges Gábor Ádám, Palágyi László, Radnóty Zoltán, Stolcz Ádám, Tinkó Máté, Török Sándor Mátyás és Vajna Ádám; prózarovatunkban Bali Farkas, Bezsenyi Tamás, Juhász Tibor, Szendi Nóra, Tamás Péter, Torma Mária és Vass Norbert, műfordítás-rovatunkban José Luís Peixoto és Norman Jope versei olvashatók Gál Soma és Tarcsay Zoltán fordításában. Évfolyamnyitó lapszámunkat Veress Dani szerkesztői esszéje zárja. Tavaszi képrovatunkban Igor és Ivan Buharov, Csató József, a Gruppo Tökmag, Horror Pista, Kabai Lóránt, Kaliczka Patrícia, Molnár Dóra Eszter, Opánszki Tamás, Szalay Péter és Tranker Kata alkotásait adjuk közre. A borítón Molnár Judit Lilla külön ez alkalomra készült akvarellje látható.

A most induló évfolyamtól kezdve megújult összetételben folytatja a munkát lapunk szerkesztősége: a prózarovat élén régi-új szerkesztő, a munkatársaink közé két év szünet után visszatérő Reichert Gábor dolgozik, a kritikarovatot távozó szerkesztőtársunktól, Tóth Anikótól Mizsur Dániel veszi át, míg önálló rovatként e számunkban debütáló műfordítás-rovatunkat Gál Soma vezeti. Stábunk két új munkatárssal, szerkesztőségi asszisztenssel is bővül Bali Farkas és Csillik Kristóf személyében.

Tartalom:

Evellei Kata: mínusz, Etetés (versek)

Bödecs László: Nem volt esély, Sehol (versek)

Nagy Hajnal Csilla: Csontvezetés (vers)

Vass Norbert: Kék Szimó (novella)

Hyross Ferenc: ceyx tengerszemmel ébredt (vers)

Palágyi László: Nélküled Budapest (vers)

Fehér Renátó: Pompeji Szálló, logopédia (versek)

Juhász Tibor: Anna öregei (novella)

Norman Jope: Félrevert harangok, Napsütötte széles utak (Tarcsay Zoltán versfordításai)

Kerber Balázs: Conquest (V.) (versciklus – részlet)

Mizsur Dániel: Folyam (vers)

Csillik Kristóf: Hímoroszlán (vers)

Bali Farkas: Banyópinyó (novella)

Stolcz Ádám: A pszichopata, Tanár (versek)

Szendi Nóra: Kapirgálni jó (novella)

José Luís Peixoto: Szoba (Gál Soma versfordítása)

Halmi Tibor: Az őstulok árnyékában (vers)

Tamás Péter: Dögville (novella)

Radnóty Zoltán: Az angyal eljövetele (vers)

Nyerges Gábor Ádám: Leginkább (vers)

Németh Gábor Dávid: cukor (vers)

Vajna Ádám: Utolsó nyár a Paradicsomban (vers)

Tinkó Máté: Függések (vers)

Bezsenyi Tamás: Hiánytalan (novella)

Bognár Péter: A fényes rend (versciklus – részlet)

Torma Mária: Milleniumi dolgozó (regényrészlet)

Török Sándor Mátyás: Egy asztalnál, Levegő (versek)

*

veress dani: Magánapokrif (esszé)


A 2016-os Apokrif Könyvek-pályázat győztes kéziratai (eredményhirdetés)

2016. november 16.

Az először 2014-ben kiírt, két fordulós Apokrif Könyvek-pályázaton az Apokrif és a Fiatal Írók Szövetsége idén három győztest hirdet. A zsűri által a 2016-os pályázat keretében kiválasztott kéziratok megjelentetését (sikeres NKA-pályázás esetén), valamint szerkesztését, gondozását, promócióját és nyomdai előkészítését a felek közösen vállalják, a könyvek megjelenése a 2017-es év során várható.

A 2016-os győztes pályamunkák:

Mizsur Dániel Másik város munkacímű verseskötete,

Csillik Kristóf Jöttem, láttam munkacímű verseskötete,

Németh Gábor Dávid Voyeur munkacímű verseskötete.

Minden pályázónak köszönjük a részvételt és gratulálunk.

A szerzőkről bővebben:

Mizsur Dániel

mizsur-daniel1991-ben született, Budapesten. Költő, író, kritikus, az ELTE BTK irodalom- és kultúratudomány mesterszakos hallgatója, 2016-tól az Apokrif szerkesztője. 2015-ben egy éven át volt az Apokrif Online Feketemosó rovatának egyik szerzője. Versei, prózai művei, kritikái megjelentek az Apokrif nyomtatott és online felületei mellett az Art7-en, A Vörös Postakocsi Online-on, a Hídban, a Librariusban, a Ligetben, az Opusban, a Parnasszusban, a Prae.hun, a Spanyolnáthában, a Szépirodalmi Figyelőben, az Új Forrásban, az ÚjNautiluson és a Zempléni Múzsában.

Csillik Kristóf

csillik-kristof1994-ben született, Budapesten. Költő, az ELTE BTK hallgatója Média és kommunikáció fő- és Kreatív Írás minorszakon. Művei az Apokrif mellett a FÉLOnline-on, a Kortárs Online-on, a Kulteren, a Literán, a Műút Portálon és az ÚjNautiluson jelentek meg. 2016 novemberében a FÉLOnline bemutatja sorozat keretében műveiből önálló est lesz látható az RS9 Színházban.

 

Németh Gábor Dávid

nemeth-gabor-davidNémeth Gábor Dávid 1994-ben született, Budapesten. Költő, a Fiatal Írók Szövetségének tagja. Verseken kívül drámákat ír, illetve kritikákat és elemzéseket színházi előadásokról. Versei az Apokrif mellett többek közt A Vörös Postakocsiban, a Csillagszállóban, a Helikonban, a Kulterena Látóban, a Műút Portálon, az Új Forrásban és a Zempléni Múzsában jelentek meg.

 

*

A 2016-os győztes pályázók bemutatkozó estje várhatóan 2017 áprilisában lesz a Nyitott Műhelyben.


Bödecs László Semmi zsoltára nyerte az első Merítés közönségdíjat

2016. október 20.

Örömmel és büszkén jelentjük olvasóinknak, hogy a moly.hu idén első alkalommal líra kategóriában is kiírt Merítés-díjának közönségszavazásán Bödecs László az Apokrif Könyvek sorozatban a 2015-ben megjelent Semmi zsoltár című verseskötete diadalmaskodott.

bodecs-2016

Az Apokrif Könyvek kiadványai már korábbi jelölésekkel (Juhász Tibor: Ez nem az a környék, Bödecs László: Semmi zsoltár – Makói Medáliák; Szendi Nóra: Zárványok – Libri irodalmi díj) is büszkélkedhetnek, ez alkalommal pedig a díjat is egy az Apokrif és a Fiatal Írók Szövetsége közös gondozásában megjelent mű kapta.

Bödecs László 1988-ban született, Szombathelyen. Az általános és a középiskolát ott végezte. 2007 szeptembere óta Budapesten él. 2014-ben diplomázott az ELTE-BTK magyar irodalom és nyelvészet mesterszakán. Műveit 2012 óta publikálja az Apokrif online és nyomtatott változata, valamint (többek között) a 2000, Csillagszálló, az Élet és irodalom, a Hévíz, a Kalligram, a Palócföld. Versein kívül prózái, irodalomkritikái, cikkei, interjúi és tudósításai is jelentek meg számos felületen. 2016-tól az Apokrif és az Art7 folyóiratok munkatársa. A 2016-os Merítés-díj líra kategóriájának közönségdíját elnyerő Semmi zsoltár az első kötete, melynek hamarosan második kiadása is megjelenik.

Teljes szerkesztőségünk nevében lelkesen gratulálunk.