Bödecs László Semmi zsoltára nyerte az első Merítés közönségdíjat

2016. október 20.

Örömmel és büszkén jelentjük olvasóinknak, hogy a moly.hu idén első alkalommal líra kategóriában is kiírt Merítés-díjának közönségszavazásán Bödecs László az Apokrif Könyvek sorozatban a 2015-ben megjelent Semmi zsoltár című verseskötete diadalmaskodott.

bodecs-2016

Az Apokrif Könyvek kiadványai már korábbi jelölésekkel (Juhász Tibor: Ez nem az a környék, Bödecs László: Semmi zsoltár – Makói Medáliák; Szendi Nóra: Zárványok – Libri irodalmi díj) is büszkélkedhetnek, ez alkalommal pedig a díjat is egy az Apokrif és a Fiatal Írók Szövetsége közös gondozásában megjelent mű kapta.

Bödecs László 1988-ban született, Szombathelyen. Az általános és a középiskolát ott végezte. 2007 szeptembere óta Budapesten él. 2014-ben diplomázott az ELTE-BTK magyar irodalom és nyelvészet mesterszakán. Műveit 2012 óta publikálja az Apokrif online és nyomtatott változata, valamint (többek között) a 2000, Csillagszálló, az Élet és irodalom, a Hévíz, a Kalligram, a Palócföld. Versein kívül prózái, irodalomkritikái, cikkei, interjúi és tudósításai is jelentek meg számos felületen. 2016-tól az Apokrif és az Art7 folyóiratok munkatársa. A 2016-os Merítés-díj líra kategóriájának közönségdíját elnyerő Semmi zsoltár az első kötete, melynek hamarosan második kiadása is megjelenik.

Teljes szerkesztőségünk nevében lelkesen gratulálunk.


Egy, kettő, sok… egy (színházkritika)

2016. október 15.

Frenák Pál Társulata: Un, koreográfia, koncepció: Frenák Pál, MU Színház

frenak_2

Frenák Un című koreográfiája egyszerű képletből építkezik. Az Un franciául egyet jelent. Az előadás ennek problematikáját járja körbe, melyben az „egy” inkább jelenik meg feltett kérdésként, tehát kérdőjeleződik meg. Mit jelent az „egy” akkor, ha maga az Un szerkezetét tekintve fragmentált, egymástól elkülönülő mozaikdarabokból épül föl, áll össze, és ha mégis egység, vagyis egész, akkor annak mi a jelentése? Mi tartozik bele? Mit jelent egyáltalán maga az összetartozás? A kérdések jelentőséget nyernek, hiszen az „egy” nem alapból adott, jóval inkább a kettőről és a sokról kell beszélnünk, legalábbis a különálló mozaikokból felépülő előadás emelletti állásfoglalásként értelmezhető. Mégis végig ott munkál az egységre való törekvés, mely az elvesztéséből fakadó hiány tapasztalatából származtatható, egyfajta magány-érzetből. Ezáltal jelenik meg a két oldal: egy és kettő/több/sok ellentéte, de egyúttal szoros egymáshoz tartozása mint a mágnes két pólusa, egynek ketté válása. Mintha végig ott lenne egy olyan világ képzete, melynek részei vagyunk, egy olyan tér, amely körbevesz minket.

Olvass tovább »


Feketemosó: Zaba

2016. október 12.

 

feketemoso-kisebbEz az én kis zsebdimenzióm, sehova nem vezet, nincsenek átjárások, a hártyák a peremén zártak, a falakra agancspáfrányok eres levelei korhadnak, húsosan, humuszosan. – Hyross Ferenc írja az Apokrif naplóját.

Olvass tovább »


Feketemosó: „Mi lenne, ha Higgins professzor lehetnék?”

2016. október 5.

feketemoso-kisebbAmikor eldöntöttem, hogy a rendőrség működésével akarok foglalkozni, akkor a 2000-es évek közepén interjút készítettem egy nyomozóval, aki korábban a Ferencvárosban gályázott. Az egyetlen kérése az volt, minél távolabb találkozzunk a kapitányságtól. Mert erre nem szoktak járni a volt munkatársai, magyarázta el a kerület másik végén egy kocsmában. – Bezsenyi Tamás írja az Apokrif naplóját.

Olvass tovább »


Test általi művelődés, hangjegy általi művelődés, hálózat általi művelődés – hogyan tudunk zenét megosztani? (tanulmány, fordítás)

2016. október 3.

Michael Funk Leibbilden, Notenbilden, Onlinebilden – Wie wissen wir Musik zu teilen? című szövegének fordítása

„Hermeneutikai episztemológia”

A „hermeneutikai episztemológia” egy önismeret-filozófiai koncepció, ami nem korlátozódik a propozíciós tudás csupán fogalmi alapú formaelemzéséhez. Mind a három „tudásformát” figyelembe vesszük. Ezzel a „teoretikus tudásforma” analitikusan leírható. Az implicit „testi tudás” azonban nyelviség előtti, ami miatt interpretáló erővel bír. A görög mitológia isteni hírnökéhez, Hermészhez fűződik a hermeneutikának az elnevezése. Ahogy Hermész fényt visz útmutatásaival az istenek világába, úgy teszi ezt a „hermeneutikai episztemológia” a „testi tudás” nyelvileg feltáratlan területein. Tehát a néma ismeret és a tudás filozófiailag reflektált nyelvi moderálásáról van szó. Ehhez a filozófiának a testi gesztusokról pontos leírásokat kell adnia. Ez inkább interpretáció, mint analízis. Hogy ez az európai filozófiatörténetben, hogyan is néz ki, azt a következő fejezetben fogom kifejteni. A „hermeneutikai episztemológia” nem az analitikus ismeretelmélet ellentéte, mindkét módszer ugyanis konstruktívan hat egymásra. Mindhárom „tudásforma” figyelembevétele mellett különböző „episztemikus horizontok” vizsgálatára is szükség van, amik világszerte és történetileg is különféleképpen körvonalazzák a „tudás átadásának kultúráit”. Még erre is kitér az „analitikus ismeretelmélettel” kapcsolatban a „hermeneutikai episztemológia”, anélkül, hogy ezeket a fenti szempontokat ne venné figyelembe. Ahogy azt korábban kifejtettem, minden egyes „tudásforma” minden egyes emlékformával szoros kapcsolatban áll. Filozófiai nyelven: a „bánni-tudás” a „bánni-tudással” kapcsolatban emberi sajátosság, a metareprezentatív fenoménra való lehetőség, a saját cselekvésre, úgy, mint a saját emlékezésre való aktív figyelem. Emberekként ezek alapján egy konkrét, kulturálisan meghatározott világba növünk bele, amiben tanulással jutunk előre, ami során, kreatív módon lehetőségeket teremtünk. Egy „episztemikus horizonton” belül tanuljuk meg, hogyan bánjunk a környezetünkkel, saját magunkkal és más emberekkel.

Olvass tovább »


Test általi művelődés, hangjegy általi művelődés, hálózat általi művelődés – hogyan tudunk zenét megosztani? (tanulmány, fordítás)

2016. október 2.

Michael Funk Leibbilden, Notenbilden, Onlinebilden – Wie wissen wir Musik zu teilen? című szövegének fordítása

Összefoglalás

Nincs tudás, annak megosztása nélkül. Először is különbséget kell tudnunk tenni, hogy „testi tudásról” beszélünk, vagy „teoretikus tudásról”. A „testi tudást” már hallás útján és a szavakat nem igénylő gesztusokon keresztül is közvetítjük. Ebben az esetben a zenéről mint testbeszédről van szó (test általi művelődés). A „teoretikus tudás” alapvető tulajdonságát másképp közelíthetjük meg, mégpedig a jelbeszéden keresztül. Ez a zenén belül a harmóniatan vagy hangjegy szemantika tudásának átadását jelenti, tehát mindazt, amit szavakkal egyértelműen ki tudunk fejezni (hangjegy általi művelődés).

Olvass tovább »


Feketemosó: Megtalálni a szerelmet

2016. szeptember 28.

feketemoso-kisebb– Azt hiszem, ma embert fogok ölni – mondta ismét András és belenézett a pincérnő szemébe, aki ezzel el is tűnt, majd pár perc múlva megjelent egy presszókávéval és egy croissant-nal. Vajna Ádám írja az Apokrif naplóját.

Olvass tovább »